Formularz zapytania ofertowego

IMIĘ I NAZWISKO

EMAIL

Telefon

Rodzaj nieruchomości
FORMA PRAWNA

Powierzchnia lokali

Lokalizacja nieruchomości

Rok oddania budynku do użytku

Instalacje znajdujące się w budynku
instalacja zimnej wody i kanalizacji
własna kotłownia
instalacja centralnej ciepłej wody
centralne ogrzewanie - własna kotłownia
instalacja gazowa
centralna klimatyzacja
monitoring obiektu

WIADOMOŚĆ

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych, podanych w powyższym formularzu jest LEMMONHOUSE sp. z o.o.,
Sarmacka 18 lok.143, 02-972 Warszawa Tel/fax: 22 885-30-20, email: biuro@lemmonhouse.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia przez nas działań zmierzających do przedstawienia oferty.
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ww. celu do czasu zawarcia umowy, bądź rezygnacji przez Państwa z zawarcia umowy oraz nie będą udostępniane żadnym odbiorcom ani podmiotom przetwarzającym.
Informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wglądu i sprostowania podanych danych osobowych, a także ich trwałego usunięcia, co możecie Państwo zrobić w formie e-mailowej na adres: biuro@lemmonhouse.pl
lub osobiście w siedzibie LEMMONHOUSE sp. z o.o.

Przed wysłaniem formularza kliknij w poniższy link celem weryfikacji