• prowadzenie ksiąg rachunkowych techniką komputerową zgodnie z obowiązującym prawem i uchwałami właścicieli lokali oraz ewidencjonowanie w niej zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali oraz kosztów wspólnoty mieszkaniowej
  • pracujemy na oprogramowaniu firmy Mieszczanin i zapewniamy naszym Klientom dostęp do informacji o stanie rozliczeń online 24h/dobę, za pośrednictwem narzędzia e-kartoteka
  • rozliczanie zaliczek z poszczególnymi właścicielami lokali
  • windykowanie zaległych opłat od właścicieli lokali oraz należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej poprzez przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek od przeterminowanych płatności i kierowanie spraw do windykacji sądowej
  • w razie potrzeby dokonywanie (zgodnie z otrzymanymi pełnomocnictwami) wszelkich wydatków dotyczących nieruchomości za pośrednictwem rachunków bankowych, zakładanie lokat bankowych z wolnych środków finansowych oraz bieżąca obsługa tych rachunków
  • obsługa płatności masowych
  • przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych
  • dokonywanie niezbędnych rozliczeń publiczno-prawnych z urzędami skarbowymi, ZUS oraz organami samorządu terytorialnego