• zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi technicznej obiektu
  • stały nadzór nad służbami technicznymi obsługującymi nieruchomość
  • zapewnienie obsługi zgłoszeń awarii w systemie 24-godzinnym
  • obsługa procedur związanych ze zgłaszaniem i usuwaniem przez deweloperów wad i usterek w nieruchomości wspólnej w ramach rękojmi, a także nadzór nad usuwaniem tych wad i usterek
  • podejmowanie działań mających na celu minimalizację kosztów zużywanej energii