• przeprowadzanie konkursów ofert na obsługę w zakresie utrzymania czystości, odśnieżania i pielęgnacji zieleni zgodnie z zakresem oczekiwanym przez Klienta
  • nadzór nad realizacją zawartych umów z podwykonawcami
  • wykonywanie projektów zagospodarowania zieleni przez doświadczonych architektów krajobrazu, dobór roślin i określenie zasad i harmonogramu ich pielęgnacji
  • nadzór nad pielęgnacją roślinności zewnętrznej i wewnętrznej
  • obsługa techniczna zbiorników wodnych, fontann, oczek wodnych, systemów drenażowych
  • montaż i konserwacja systemów automatycznego nawadniania
  • współpraca z lokalnymi władzami i zarządcami terenów przyległych w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni w pobliżu nieruchomości
  • współpracujemy ze sprawdzonymi firmami sprzątającymi, ogrodniczymi oraz architektami krajobrazu