Loading...

Przekształcenie wieczystego prawa do użytkowania nieruchomości we własność

W ostatnich dniach przyspieszyły rządowe prace nad przekształceniem wieczystego prawa do użytkowania nieruchomości we własność. We wtorek 26 czerwca 2018 Rząd na posiedzeniu przyjął projekt ustawy „ O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na [...]

9 lipca 2018|

Kolejna nowelizacja ustawy o własności lokali

Od 11 września 2017r. obowiązuje znowelizowana ustawa o własności lokali. W ramach nowelizacji m.in. dodano do ustawy niepozorny, lecz bardzo istotny ustęp 1a w art. 2 ustawy, w brzmieniu: „Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego [...]

7 lutego 2018|

Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami

W 2013r. prowadzona była w Polsce tzw. deregulacja, czyli ułatwianie dostępu do niektórych zawodów, a w dużej mierze także likwidacja egzaminów, licencji i obowiązkowych szkoleń. Deregulacja objęła m.in. zawód zarządcy nieruchomości, co spowodowało wysyp przypadkowych [...]

5 stycznia 2018|

Użytkowanie wieczyste przechodzi we własność – cd.

W czerwcu 2016r. informowaliśmy o planach przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na gruntach należących do Skarbu Państwa z mocy prawa we własność, na mocy ustawy, która wg ówczesnych deklaracji miała wejść w życie począwszy od 1 stycznia [...]

24 listopada 2017|