Dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy kupili mieszkania i lokale usługowe w budynkach wzniesionych na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym. Od 1 stycznia 2017 r. użytkowanie wieczyste z mocy prawa przechodzi na własność! Takie przekształcenie gruntu będzie zachodzić jedynie w przypadku budynków wielorodzinnych. Zmiany nie obejmą właścicieli domów jednorodzinnych i działek komercyjnych przeznaczonych np. pod zabudowę usługową.

Do tej pory przekształcenie takie mogło mieć miejsce jedynie za zgodą wszystkich współużytkowników. W praktyce oznaczało to, że przekształcenie mógł zablokować nawet pojedynczy głos sprzeciwu. Od lat toczyły się dyskusje nad tym, aby takie decyzje można było podejmować większością głosów. Ustawodawca poszedł jednak dalej i postanowił przekształcić ten dziwny twór prawny, jakim jest użytkowanie wieczyste, z mocy prawa we własność. Czy to oznacza koniec z corocznymi opłatami? Niestety, nie. Opłaty trzeba będzie wnosić przez okres na jaki zostało ustanowione prawo wieczystego użytkowania. Zmianie ulegnie jednak to, że wraz ze wzrostem wartości gruntu samorządy lub Skarb Państwa nie będą mogły aktualizować tej opłaty. Opłata, jaka będzie obowiązywać w dniu wejścia ustawy, pozostanie niezmienna. Będzie mogła być jedynie waloryzowana wskaźnikiem GUS.

Właściciele mieszkań przestaną być zaskakiwani aktualizacjami rocznymi, które mogły sięgać nawet kilkuset procent. Skąd w ogóle wzięło się użytkowanie wieczyste  i kiedy zostało wprowadzone? Użytkowanie wieczyste zostało wprowadzone 14 lipca 1961 r. ustawą o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Aktualnie jest ono uregulowane w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Polega na oddaniu w użytkowanie gruntu będącego własnością Skarbu Państwa lub samorządu osobie fizycznej lub prawnej na okres od 40 do 99 lat. Miejmy nadzieję, że faktycznie 1 stycznia 2017 r. przestanie dotyczyć wielu z nas!

Karolina Brzezińska-Szediwy