W czerwcu 2016r. informowaliśmy o planach przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na gruntach należących do Skarbu Państwa z mocy prawa we własność, na mocy ustawy, która wg ówczesnych deklaracji miała wejść w życie począwszy od 1 stycznia 2017r. Niestety termin ten nie został dotrzymany.

Ostatni ruch w sprawie projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów, został wykonany 26.10.2017r. Obecnie projekt jest konsultowany w Komitecie Stałym Rady Ministrów, który zbiera opinie z różnych środowisk, ale też z ministerstw (ostatni dokument dotyczy kosztów które poniosą sądy m.in. na zatrudnienie nowych osób do obsługi ksiąg wieczystych).

Następnym krokiem powinno być przedstawienie gotowego projektu Radzie Ministrów, a potem Sejmowi. Na razie mówi się o planowanym wejściu w życie ustawy z dniem 1.01.2018, ale to nic pewnego. Dopiero jak ustawa trafi do Sejmu, będzie można mówić o bardziej konkretnych terminach.

Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony Rządowego Centrum Legislacji, które nadzoruje cały proces ustawodawczy od strony prawnej  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288711.