Zmiana przepisów dotyczących obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości – różne definicje części wspólnych

Od 1 stycznia 2016 r., na skutek zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu w budynkach w których wyodrębniono własność lokali, podlegają części wspólne budynku, ale z wyłączeniem klatek schodowych i szybów dźwigowych. W znowelizowanej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zapis, który określa wprost że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości [...]