W ostatnich dniach przyspieszyły rządowe prace nad przekształceniem wieczystego prawa do użytkowania nieruchomości we własność. We wtorek 26 czerwca 2018 Rząd na posiedzeniu przyjął projekt ustawy „ O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów”. Zgodnie z tym projektem, właściciele mieszkań oraz lokali użytkowych uwłaszczą się na mocy tej ustawy z chwilą wejścia w życie tych przepisów, czyli 1 stycznia 2019 r. Dotyczy to przede wszystkim wspólnot mieszkaniowych(też budynków, w których obok mieszkań znajdują się lokale użytkowe), położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.
Przekształcenie nie będzie za darmo. Właściciele lokali (domów) przez 20 lat mają wnosić opłatę przekształceniową, która wyniesie tyle, ile ostatnia roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego.
Nowością są bardzo wysokie bonifikaty, jeśli opłata zostanie wniesiona jednorazowo, a nie w ratach. Gdy właściciele lokali (domów) zdecydują się na uregulowanie należności w tym samym roku, w którym nastąpi przekształcenie, bonifikata wyniesie 60 proc. W drugim roku będzie to 50 proc., w trzecim – 40 proc., w czwartym – 30 proc., w piątym – 20 proc., a w szóstym roku – 10 proc. Obowiązkowe upusty będą dotyczyć tylko gruntów Skarbu Państwa. Przy ziemi komunalnej to od władz gminnych ma zależeć, czy zechcą je wprowadzić. W ten sposób rząd chce uniknąć zarzutu niekonstytucyjności bonifikat.
Projekt Ustawy został skierowany do Sejmu