Loading...

Użytkowanie wieczyste przechodzi we własność – cd.

W czerwcu 2016r. informowaliśmy o planach przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na gruntach należących do Skarbu Państwa z mocy prawa we własność, na mocy ustawy, która wg ówczesnych deklaracji miała wejść w życie począwszy od 1 stycznia [...]

24 listopada 2017|

Nieruchomość wspólna

Nieruchomością wspólną, co do zasady, będą: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, kominy, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, czy elektryczne, a ponadto ściany nośne, windy. Nie jest jednak wykluczone, że na [...]

30 stycznia 2017|

Wspólnota mieszkaniowa

Definicja ustawowa wspólnoty mieszkaniowej została zawarta w art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku: „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.” Wspólnota mieszkaniowa powstaje z [...]

10 sierpnia 2016|

Zmiana przepisów dotyczących obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości – różne definicje części wspólnych

Od 1 stycznia 2016 r., na skutek zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu w budynkach w których wyodrębniono własność lokali, podlegają części wspólne budynku, ale z wyłączeniem klatek schodowych i szybów dźwigowych. W [...]

20 czerwca 2016|Tagi: , |