Użytkowanie wieczyste przechodzi we własność – cd.

W czerwcu 2016r. informowaliśmy o planach przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na gruntach należących do Skarbu Państwa z mocy prawa we własność, na mocy ustawy, która wg ówczesnych deklaracji miała wejść w życie począwszy od 1 stycznia 2017r. Niestety termin ten nie został dotrzymany. Ostatni ruch w sprawie projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na [...]