O mnie Iza Zaręba

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
Dotychczas Iza Zaręba utworzył(a) 5 wpisów na blogu.

Informacja prawna w sprawie stosowania ustawy z 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Z dniem 1 stycznia 2019r. skutki prawne wywoła ustawa z 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716 z dnia 2018.09.04). Po kilkuletnim procesie legislacyjnym, uwzględniającym konsultacje społeczne, wreszcie udało się uchwalić ostateczną wersję ustawy. Od 1.01.2019r. z mocy samej ustawy każde prawo użytkowania [...]

Przekształcenie wieczystego prawa do użytkowania nieruchomości we własność

W ostatnich dniach przyspieszyły rządowe prace nad przekształceniem wieczystego prawa do użytkowania nieruchomości we własność. We wtorek 26 czerwca 2018 Rząd na posiedzeniu przyjął projekt ustawy „ O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów”. Zgodnie z tym projektem, właściciele mieszkań oraz lokali użytkowych uwłaszczą się na mocy tej [...]

Kolejna nowelizacja ustawy o własności lokali

Od 11 września 2017r. obowiązuje znowelizowana ustawa o własności lokali. W ramach nowelizacji m.in. dodano do ustawy niepozorny, lecz bardzo istotny ustęp 1a w art. 2 ustawy, w brzmieniu: „Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z [...]

Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami

W 2013r. prowadzona była w Polsce tzw. deregulacja, czyli ułatwianie dostępu do niektórych zawodów, a w dużej mierze także likwidacja egzaminów, licencji i obowiązkowych szkoleń. Deregulacja objęła m.in. zawód zarządcy nieruchomości, co spowodowało wysyp przypadkowych pseudo-zarządców, którzy pojawili się na rynku znikąd i zaczęli oferować swoje usługi po „okazyjnych” cenach. Często owa „okazyjność” wynikała z [...]

Użytkowanie wieczyste przechodzi we własność – cd.

W czerwcu 2016r. informowaliśmy o planach przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na gruntach należących do Skarbu Państwa z mocy prawa we własność, na mocy ustawy, która wg ówczesnych deklaracji miała wejść w życie począwszy od 1 stycznia 2017r. Niestety termin ten nie został dotrzymany. Ostatni ruch w sprawie projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na [...]